LEGE-OHARRA

INFORMAZIOAREN GIZARTEKO ZERBITZUEN LEGEA (ISL)

Webguneko arduraduna den Galdakao Txirrindulari Elkarteak (aurrerantzean, ARDURADUNA) erabiltzaileen eskura jartzen du dokumentu hau, Informazioaren Gizarteko eta Merkataritza Elektronikoko Zerbitzuei buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legean (EISL) xedatutako betebeharrak betetzeko eta webgunearen erabiltzaile guztiei erabilera-baldintzen berri emateko.

Webgune honetara sartzen den pertsona orok bere gain hartzen du erabiltzaile-papera, eta konpromisoa hartzen du hemen ezarritako xedapenak zorrotz bete eta betetzeko, bai eta aplikagarri den beste edozein lege-xedapen betetzeko ere.

Galdakao Txirrindulari Elkarteak beretzat gordetzen du webgunean ager daitekeen edozein informazio-mota aldatzeko eskubidea, betebehar horiek aurrez jakinarazteko edo erabiltzaileei jakinarazteko betebeharrik gabe, eta nahikotzat joko da Galdakao Txirrindulari Elkartea Gelaren webgunean argitaratzea.

 1. IDENTIFIKAZIO-DATUAK

Sozietatearen izena: Galdakao Txirrindulari Elkartea Gela
Izen komertziala: Galdakao Txirrindulari Elkartea
IFK: G48168298
Helbidea: Santi Brouard z.g., 48960 Galdakao
e-maila: galdakaotegela@gmail.com

 1. XEDEA

Webgunearen bidez, gure zerbitzuei buruzko informazioa eskuratzeko aukera ematen diegu erabiltzaileei.

 1. PRIBATUTASUNA ETA DATUEN TRATAMENDUA

Eduki edo zerbitzu jakin batzuetara sartzeko datu pertsonalak eman behar direnean, erabiltzaileek datu horien egiazkotasuna, zehaztasuna, benetakotasuna eta indarraldia bermatuko dute. Enpresak dagokion tratamendu automatizatua emango die datu horiei, haien izaeraren edo helburuaren arabera, Pribatutasun Politikaren atalean adierazitako baldintzetan.

4. JABETZA INDUSTRIALA ETA INTELEKTUALA

Erabiltzaileak onartu egiten du webgunean agertzen diren eduki guztiak eta, bereziki, diseinuak, testuak, irudiak, logoak, ikonoak, botoiak, softwarea, izen komertzialak, markak edo industrian eta/edo merkataritzan erabil daitezkeen beste edozein zeinu jabetza intelektualaren eskubideen mende daudela, eta jabetza industrialaren eta intelektualaren eskubide guztiak eta webgunean txertatutako eduki eta/edo beste edozein elementu, enpresaren eta/edo hirugarrenen jabetza esklusiboak direnak, horiek guztiek trafiko ekonomikoan erabiltzeko eskubide esklusiboa baitute. Horregatik guztiagatik, erabiltzaileak konpromisoa hartzen du eduki horiek ez erreproduzitzeko, kopiatzeko, banatzeko, eskura jartzeko edo beste edozein modutan jendaurrean komunikatzeko, eraldatzeko edo aldatzeko, eta betebehar horiek ez betetzetik eratorritako edozein erreklamazioren kalterik gabe egingo dio enpresari. Web Espaziora sartzeak ez du inola ere ekarriko eskubide horiei uko egitea, eskualdatzea, lizentzia edo lagapen osoa edo partziala egitea, berariaz kontrakoa ezartzen ez bada. Web Gunea Erabiltzeko Baldintza Orokor hauek ez diete ematen erabiltzaileei Web Gunea eta/edo bertako edukiak berariaz aurreikusitakoez bestelako erabiltzeko, aldatzeko, ustiatzeko, erreproduzitzeko, banatzeko edo publikoki komunikatzeko beste inolako eskubiderik. Beste edozein eskubide erabiltzeko edo ustiatzeko, enpresak edo eragindako eskubideen hirugarren titularrak berariazko baimena eman beharko du aldez aurretik.

Edukiak, testuak, argazkiak, diseinuak, logotipoak, irudiak, ordenagailu-programak, iturburu-kodeak eta, oro har, Espazio honetan dagoen edozein sorkuntza intelektual, bai eta Espazioa bera ere, oro har, multimedia-lan artistiko gisa, egile-eskubide gisa babestuta daude jabetza intelektualaren arloko legerian. Enpresa Web Gunearen diseinu grafikoa osatzen duten elementuen, menuen, nabigazio-botoien, HTML kodearen, testuen, irudien, testuren, grafikoen eta Web Guneko beste edozein edukiren titularra da, edo, nolanahi ere, elementu horiek erabiltzeko dagokion baimena du. Web Gunean ezarritako edukia ezin izango da erreproduzitu, ez osorik ez zati batean, ez transmititu, ez eta erregistratu ere informazioa berreskuratzeko ezein sistemaren bidez, inola ere ez eta inolako bitartekotan ere, aipatutako erakundearen idatzizko aldez aurreko baimena izan ezean.

Era berean, debekatuta dago «copyright» edo babeserako gailu teknikoak edo edukiek izan dezaketen edozein informazio-mekanismo ezabatzea, saihestea edo manipulatzea. Webgune honen erabiltzaileak konpromisoa hartzen du aipatutako eskubideak errespetatzeko eta kalte egin diezaiekeen edozein jarduketa saihesteko. Nolanahi ere, enpresak beretzat gordeko du jabetza intelektual eta industrialeko bere eskubide legitimoak defendatzeko dagozkion legezko bitarteko edo ekintza guztiak gauzatzea.

 1. WEB GUNEAREN ERABILTZAILEAREN BETEBEHARRAK ETA ERANTZUKIZUNAK

Erabiltzaileak konpromiso hauek hartzen ditu:

 1. Webgunea eta edukiak eta zerbitzuak egoki eta zilegitasunez erabiltzea, honako hauen arabera: (i) une bakoitzean aplikatzekoa den legeria; (ii) Web Espazioa Erabiltzeko Baldintza Orokorrak; (iii) oro har onartutako morala eta ohitura onak eta (iv) ordena publikoa.
 2. Web Gunean sartzeko behar diren bitarteko eta eskakizun tekniko guztiez hornitzea.
 3. Webgunean dauden formularioak datu pertsonalekin betetzean egiazko informazioa ematea, eta uneoro eguneratuta edukitzea, erabiltzailearen benetako egoerari une oro erantzuteko moduan. Erabiltzailea izango da egiten dituen adierazpen faltsuen edo zehaztugabeen erantzule bakarra, bai eta ematen duen informazioagatik enpresari edo hirugarrenei eragiten dizkien kalteena ere.

Hala ere, aurreko atalean ezarritakoa gorabehera, erabiltzaileak ezin izango du:

 1. Webgunea eta/edo edukiak baimenik gabe edo iruzurrez erabiltzea legez kanpoko helburuekin edo efektuekin, Erabilera Baldintza Orokor hauetan debekatutakoekin, hirugarrenen eskubide eta interesak kaltetzen dituztenekin, edo edozein modutan zerbitzu, dokumentu, artxibo edo edozein informatika-ekipotan biltegiratutako eduki oro normaltasunez erabiltzea kaltetu, baliogabetu, gainkargatu, hondatu edo eragotzi dezaketenekin.
 2. Web guneko baliabide edo eremu mugatuetara sartzea edo sartzen saiatzea, sarbide horretarako eskatutako baldintzak bete gabe.
 3. Web gunearen, haren hornitzaileen edo hirugarrenen sistema fisiko edo logikoetan kalteak eragitea.
 4. Sarean birus informatikoak edo enpresaren, hornitzaileen edo hirugarrenen sistema fisiko edo logikoetan kalteak eragin ditzakeen beste edozein sistema fisiko edo logiko sartzea edo zabaltzea.
 5. Enpresaren, hirugarren hornitzaileen eta beste erabiltzaile batzuen datuak atzitzen, erabiltzen eta/edo manipulatzen saiatzea.
 6. Komunikazio publikoko edozein modalitateren bidez erreproduzitzea edo kopiatzea, banatzea, jendearen sarbidea ahalbidetzea, edukiak eraldatzea edo aldatzea, salbu eta kasuan kasuko eskubideen titularraren baimena badago edo hori legez baimenduta badago.
 7. Jabetza intelektualaren edo industrialaren eskubideei buruzko oharrak eta enpresaren edo edukietan sartutako hirugarrenen eskubideak identifikatzeko gainerako datuak ezabatzea, ezkutatzea edo manipulatzea, bai eta edukietan txerta daitezkeen babeserako gailu teknikoak edo edozein informazio-mekanismo ere.
 8. Edukiak lortzea eta lortzen saiatzea, horretarako, kasuen arabera, eskura jarri zaizkion edo edukiak dauden web-orrietan berariaz adierazi diren bitartekoak edo prozedurak ez diren beste batzuk erabiliz, edo, oro har, Interneten erabili ohi diren bitartekoak edo prozedurak erabiliz, web gunea eta/edo edukiak kaltetzeko edo baliogabetzeko arriskurik ez dakartelako.
 9. Bereziki, eta argibide gisa eta ez zehatz-mehatz, Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du honako informazio, datu, eduki, mezu, grafiko, marrazki, soinu- edo irudi-artxibo, argazki, grabazio, software eta, oro har, edozein material-mota ez transmititzeko, zabaltzeko edo hirugarrenen esku ez jartzeko: • Edozein modutan, Nazioarteko Itunetan eta indarreko gainerako legeetan Konstituzioak aitortutako oinarrizko eskubideen eta askatasun publikoen kontra egiten badu edo horiek gutxiesten edo urratzen baditu. • Delituzko, iraingarrizko, difamaziozko, indarkeriazko edo, oro har, legearen, moralaren, oro har onartutako ohitura onen edo ordena publikoaren aurkako jarduerak eragin, bultzatu edo sustatzen baditu. • Sexu, arraza, erlijio, sinesmen, adin edo izaeragatik bereizkeriazko jarduerak, jarrerak edo pentsamenduak eragin, bultzatu edo sustatzen baditu. Antsietate- edo beldur-egoera onartezina eragin edo eragin dezakeenean. • Osasunerako eta oreka psikikorako arriskutsuak edo kaltegarriak diren praktika arriskutsuetan parte hartzera bultzatu edo bultzatzen duenean. • Gizartearen edo hirugarrenen babes intelektual edo industrialari buruzko legeriak babesten du, egin nahi den erabilera baimendu gabe. • Pertsonen ohorearen, norberaren eta familiaren intimitatearen edo irudiaren aurkakoa denean. • Edozein publizitate-mota denean. • Web gunearen funtzionamendu normala eragozten duen edozein birus edo programa barne.

Web guneko zerbitzu eta/edo eduki batzuetara sartzeko pasahitz bat emango balitzaio, arduraz erabili beharko luke, eta beti isilpean gorde. Ondorioz, haren zaintza eta konfidentzialtasun egokiaren erantzule izango da, eta konpromisoa hartuko du hirugarrenei ez lagatzeko, aldi baterako edo modu iraunkorrean, eta kanpoko pertsonei zerbitzu eta/edo eduki horietara sartzen uzteko. Era berean, bere pasahitza behar ez bezala erabiltzea ekar dezakeen edozein gertakari jakinarazi beharko dio sozietateari, hala nola, lapurtu, galdu edo baimenik gabe sartu izana, berehala ezereztu ahal izateko. Ondorioz, aurreko jakinarazpena egiten ez duen bitartean, enpresak ez du inolako erantzukizunik izango pasahitza behar ez bezala erabiltzearen ondorioz, eta bere erantzukizuna izango da hirugarren ez-legitimoek web guneko edukiak edo zerbitzuak bidegabe erabiltzea. Erabilera-baldintza orokor hauetan ezarritako betebeharretako edozein zabarkeriaz edo doloz betetzen ez badu, ez-betetze horrek enpresari eragin diezazkiokeen kalte eta galera guztien erantzule izango da.

 1. ERANTZUKIZUNAK

Ez da bermatzen webguneko elementu eta informazioetara etengabe sartzea, horiek behar bezala ikustea, deskargatzea edo erabiltzea, baldin eta elementu eta informazio horiek kontroletik kanpo dauden faktore edo inguruabarrengatik eragotzi, zaildu edo eten badaitezke. Ez du erantzukizunik izango eskainitako eduki edo informazioetara sartzearen ondorioz har daitezkeen erabakien gainean.

Zerbitzua eten ahal izango da, edo Erabiltzailearekiko harremana berehala ebatzi, Web Gunea edo bertan eskaintzen den edozein zerbitzu Erabilera Baldintza Orokor hauen aurkakoa dela hautematen bada. Ez dugu erantzukizunik Web Gunea erabiltzearen ondoriozko kalte-galerengatik, galerengatik, erreklamazioengatik edo gastuengatik.

Kalte horiek sor ditzaketen edukiak ahalik eta lasterren ezabatzeko erantzukizuna baino ez du izango, betiere hala jakinarazten bada. Ez dugu erantzukizunik izango, bereziki, honako hauen ondorioz sor litezkeen kalteengatik:

 1. Interferentziak, etenaldiak, hutsegiteak, omisioak, telefono-matxurak, atzerapenak, blokeoak edo deskonexioak sistema elektronikoaren funtzionamenduan, telekomunikazio-linea eta -sareetako akatsengatik edo enpresaren kontroletik kanpoko beste edozein arrazoirengatik.
 2. Esku-sartze bidegabeak, edozein motatako programa gaiztoak erabiliz eta edozein komunikabideren bidez, hala nola birus informatikoak edo beste edozein.
 3. Web gunearen abusu desegokia edo desegokia.
 4. Nabigatzailearen funtzionamendu txarrak edo haren bertsio eguneratu gabeak erabiltzeak eragindako segurtasun- edo nabigazio-akatsak. Web gunearen administratzaileak beretzat gordetzen du web gunean dagoen edozein eduki edo informazio osorik edo zati batean kentzeko eskubidea.

Enpresak ez du inolako erantzukizunik izango Web Gunearen Erabiltzaileek nahierara erabiltzeko zerbitzuak gaizki erabiltzearen ondorioz sor daitezkeen kalte-galerengatik. Era berean, salbuetsita geratzen da datuak biltzeko formularioen ondorioz jaso daitezkeen eduki eta informazioengatiko erantzukizunetatik, eta horiek kontsulta- eta zalantza-zerbitzuak emateko baino ez dira izango. Bestalde, zerbitzu horiek modu ez-zilegian edo desegokian erabiltzeagatik kalte-galerak sortuz gero, Erabiltzailea erreklamatu ahal izango da eragindako kalte-galerengatik.

Enpresa kalterik gabe mantenduko duzu webgunera sartzearen edo hura erabiltzearen ondorioz hirugarrenek egindako erreklamazio, ekintza edo demandek eragindako kalte-galeren aurrean. Era berean, kalte-galerak ordaindu beharko dituzu, baldin eta kalte-galera horiek sortzen badira datuak biltzeko edo ateratzeko erabiltzen dituzun edo web gunearen funtzionamenduari arrazoirik gabeko karga ezartzen dion beste edozein jarduketatatik edo antzeko tresnetatik.

 1. HIPERESTEKAK

Erabiltzailea behartuta dago web gunea eta bertako edukiak inola ere ez kopiatzera, ezta hiperesteka edo hiperesteka baten bidez ere, salbu eta fitxategiaren arduradunak berariaz eta idatziz baimena ematen badu.

Webguneak hirugarrenek kudeatutako beste webgune batzuetarako estekak izan ditzake, erabiltzaileari enpresa laguntzaileen eta/edo babesleen informaziorako sarbidea errazteko. Horren arabera, sozietateak ez du bere gain hartzen web gune horien edukiaren ardura, eta ez da jartzen hirugarrenen esteken bidez hirugarrenei eskain dakizkiekeen zerbitzuen edo informazioaren bermatzaile edo eskaintzaile.

Erabiltzaileari eskubide mugatu, ezeztagarri eta ez-esklusibo bat ematen zaio, web-gunearen orri nagusirako estekak sortzeko, erabilera pribaturako soilik eta ez merkataritzarako. Gure webgunerako esteka duten webguneek (i) ezin izango dute haien arteko harremana faltsutu, ez eta lotura hori baimendu dela baieztatu ere, eta ezin izango dute gure gizartearen marka, izendapen, izen komertzial, logotipo edo bestelako zeinu bereizgarririk sartu; (ii) ezin izango dute gustu txarrekotzat, lizuntzat, iraingarritzat edo eztabaidagarritzat jo daitekeen edukirik sartu, baldin eta sexu, arraza edo erlijioagatiko indarkeriara edo diskriminaziora bultzatzen badute, ordena publikoaren kontrakoak badira edo legez kontrakoak badira; (iii) ezin izango dute web guneko orri bakar batera ere lotu, orrialde nagusitik kanpo; (iv) web gunearen helbidearekin berarekin lotu beharko dute, eta ezin izango dute baimendu esteka egiten duen webguneak web gunea erreproduzitzea bere webgunearen zati gisa edo web guneko webgune baten barruan, ezta web guneko edozein orrialderen gainean ere. Enpresak edozein unetan eskatu ahal izango du web-espaziorako estekak ezabatzeko, eta, ondoren, berehala ezabatu beharko ditu.

Enpresak ezin ditu kontrolatu webgunerako estekak ezarrita dituzten beste webgune batzuek emandako informazioa, edukiak, produktuak edo zerbitzuak.

 1. DATUAK BABESTE

Zerbitzu batzuk erabiltzeko, erabiltzaileak datu pertsonal jakin batzuk eman behar ditu aldez aurretik. Enpresak datu horiek modu automatizatuan tratatuko ditu eta dagozkion segurtasun-neurriak aplikatuko ditu, hori guztia DBEO, DPBEDBLO eta ISL betez. Erabiltzaileak datu pertsonalen tratamenduan jarraitu den politika eskura dezake, bai eta aurrez ezarritako helburuak ezarri ere, pribatutasun-politikan zehaztutako baldintzetan.

 1. COOKIEAK

Enpresak beretzat gordetzen du Web Gunean, Ohiko Erabiltzaile gisa ezagutzeko eta Web Gunearen erabilera pertsonalizatzeko, bere hizkuntza edo eduki desiragarrienak edo espezifikoenak aurrez hautatuta.

Las cookies recopilan la dirección IP del usuario siendo Google el responsable del tratamiento de esta información.

Cookieak nabigatzaile batera web-zerbitzari baten bidez bidaltzen diren fitxategiak dira, erabiltzailearen nabigazioa web gunean erregistratzeko, erabiltzaileak nabigazioa jasotzeko aukera ematen duenean. Nahi baduzu, zure nabigatzailea konfigura dezakezu, pantailan abisatzeko cookieak jasotzen dituzula, eta zure disko gogorrean cookieak instalatzea eragozteko. Informazio gehiago nahi izanez gero, kontsultatu zure nabigatzailearen jarraibideak eta eskuliburuak.

Cookiei esker, posible da erabiltzaileak erabiltzen duen ordenagailu-nabigatzailea ezagutzea, edukiak emateko eta erabiltzaileak erabiltzaileen profil demografikoei eskaintzen dizkien nabigazio- edo publizitate-lehentasunak eskaintzeko, bai eta bisitak eta trafikoaren parametroak neurtzeko, eta sarreren aurrerapena eta kopurua kontrolatzeko ere.

 1. ADIERAZPENAK ETA BERMEAK

Oro har, webgunean eskaintzen diren edukiak eta zerbitzuak informatzeko baino ez dira. Beraz, horiek eskaintzean, ez da inolako bermerik edo adierazpenik ematen webgunean eskaintzen diren edukiei eta zerbitzuei dagokienez, eta, adierazpen gisa, zilegitasun, fidagarritasun, erabilgarritasun, egiazkotasun, zehaztasun edo merkaturagarritasun bermeak sartzen dira, salbu eta legez adierazpen eta berme horiek baztertu ezin badira.

 1. EZINBESTEKO KASU

Zerbitzua ematea ezinezkoa bada, enpresa ez da erantzule izango honako arrazoi hauengatik: hornidura elektrikoaren etenaldi luzeak, telekomunikazio-lineak, gizarte-gatazkak, grebak, matxinada, eztandak, uholdeak, Gobernuaren egintzak eta ez-egiteak, eta, oro har, ezinbesteko kasuak edo ezusteko kasuak.

 1. EZTABAIDAK EBAZTEA. LEGE APLIKAGARRIA ETA JURISDIKZIOA

Erabilera Baldintza Orokor hauek eta Web Gunearen erabilera Espainiako legeriak arautuko ditu. Edozein eztabaida konpontzeko, alderdiak webgunearen arduradunaren egoitza sozialeko epaitegi eta auzitegien mende jarriko dira.

Erabilpen Baldintza Orokor hauetako edozein klausula ezin bada eskatu edo deuseza bada aplikatu beharreko legeriaren arabera edo ebazpen judizial edo administratibo baten ondorioz, galdagarritasun edo deuseztasun horrek ez du ekarriko Erabilpen Baldintza Orokor hauek oro har eskatezinak edo deusezak izatea. Kasu horietan, enpresak aldatu edo ordeztu egingo du estipulazio hori eta, ahal den neurrian, jatorrizko estipulazioan adierazitako helburua eta asmoa lortzen duen beste bat jarriko du.

 

®Galdakao Txirrindulari Elkartea GELA 2023 | Pribatutasun-politika | Lege-oharra | Cookie-en politika